Flyktingar till Råå

Det står klart att många människor kom till Råå från Danmark. En av anledningarna var att läget var så bra och att hamnarna var lättillgängliga. Och här fanns många som var beredda att hjälpa till i nödens timma. De många båtar som gick från Gilleleje gick dock ofta längre norrut, och hamnade då på platser som Höganäs, Viken och Domsten. Till Råå åkte man från Espergaerde och Snekkersten. En annan känd rutt var mellan Malmö och Köpenhamn. Kontakterna via de sydligare platserna, från Helsingborg och söderut, skedde ofta via mittsundskontakter, då man möttes mitt på sundet och där lämnade över flyktingarna. De skedde också framförallt under krigets senare del (från 1944 och framåt). 

Fanns det fler anledningar att man valde Råå? Ja. Det spelar in att man redan sedan tidigare hade goda kontakter mellan till exempel Snekkersten och Råå, att man kände varandra. Till Råå seglade bland annat ofta omtalade Jonas Börgesen, som var involverad i H. C. Thomsens linje från Snekkersten. Börgesen samarbetade ibland med den svenske fiskaren Paul Pålsson (båten hette Saga) och de möttes nattetid för att smuggla över de danska flyktingarna till Sverige.

Man möttes vid ett fyrskepp (Lappegrundens) och gjorde där upp arbetet. I gryningen seglade svenskarna åter in i hamnens säkerhet med människorna som låg gömda under däck. Nämnda i återberättelser är också Peter Persson och hans bror Anders Petter Persson, som seglade med sin båt Sonja.

En viss ersättning utgick till dem som deltog, ofta bara tillräckligt för att täcka bensin och kostnader. Summan som nämnts är 100 kronor (gånger 20 för att få dagens kurs). 

Vilka kom den här vägen? En av de som kom över innan aktionen ägt rum var Stephan Hurwitz (professor i straffrätt i Köpenhamn). Den förste person han träffade i Sverige i hamnen på Råå var ofta nämnde polismästare Göte Friberg. Hurwitz förklarade direkt att han hade information om att en stor aktion skulle företas mot de danska judarna och att han var på väg till Stockholm för att varna om det som skulle komma. Han fick hjälp upp till huvudstaden och anställdes senare som chef för flyktingkontoret där. 

En annan som dök upp i Råå var atomfysikern Niels Bohr, som kom tillsammans med en grupp studenter och sin egen bror. 


Har du mer information som du tycker bör finnas med här? 

- Kontakta oss