Information har hämtats från en mängd olika platser. Böckerna och webbsidorna har varit många, och i de flesta fall har saker kontrollerats via minst två källor. Samtliga bilder på sidan har fri licens och kan hittas på en mängd platser. 

Här är några av de resurser för dig som är lite extra nyfiken. Kontakta oss om du har tankar kring något här. 

Böckerna

Viktiga verk
Stormcentrum Öresund av Göte Friberg  (Natur och kultur) 
Så lurade vi Gestapo av Jörgen Gersfeldt
Med Gestapo i kølvandet (Erling Kjær, 1945)
Syklubben - Helsingörs motståndsgrupp som lurade tyskarna av Karina Söby Madsen & Sören Gulman

Fler verk
Flygtningenes redningsmand Thormod Larsen (Tove Nielsen, 1999)
For anstændighedens skyld. Modstandsbevægelsens sundruter fra Snekkersten og Espergærde (Birger Mikkelsen, 1994)
Flygtningenes redningsmand Thormod Larsen (Tove Nielsen, 1999)
Speditøren og flygtningeruten fra Odsherred (Henning Lindhardt, 2011)
Øresundstjenesten 1944-1945 (Henning Lindhardt, 2015)
Helsingborgs Stadslexikon
Utsatt läge - Helsingborg under beredskapstiden (Kring Kärnan, Kulturmagasinet, Helsingborgs museiförening). 
Rapport angående H-H-Ruten av Henrik A. Bengtsen
Indtil de vender hjem, i Strenge tider. København i krig och fred 1943-49 (Sofie Lene Bak, 2006) 
Ikke noget at tale om. De danske jøders krigsoplevelser 1943-45  (Sofie Lene Bak, 2010) 
Oktober 43. Oplevelser og tilstande under Jødeforfølgelsen i Danmark (Bertelsen, Aage, 1952)
De illegale Sverigesruter 1943-45: studier i den maritime modstands historie (Henrik Dethlefsen 1993)
Northern light in white coats. The Danish medical men and the German occupation 1940-45, i Dansk Medicin Historisk Årbog (Kaznelson, Dan, 2012)
Hvorfor gjorde I det? Personlige erindringer fra besættelsestiden i historisk belysning (Kieler, Jørgen, 2001)
Den gode tysker. Georg Ferdinand Duckwitz. De danske jøders redningsmand (Hans Kirchhoff,  2013)
Øjenvidner til besættelsen. Danskere beretter om hverdag og krig 1940-45 (Dino Knudsen 2011)
Den hvide Brigade. Danske lægers Modstand (Aage Svendstorp946)

Blandad Information på webben

Motståndsdatabsen: http://modstand.natmus.dk/Forside.aspx
Artikel SVD: https://www.svd.se/danmark-och-minnet-av-ockupationen
Allmänt: http://www.2verdenskrig.dk/danmark/de-danske-modstandsgrupper/
Öresundstid: http://www.oresundstid.dk/kap/forside.aspx?id=3&forsideid=706,706
Artikel HD: http://www.hd.se/2015-04-05/polis-och-tullare-som-vapensmugglare
Artikel HD: https://www.hd.se/2012-07-13/han-var-med-i-motstandsrorelsen
Artikel DN: http://www.svd.se/danmark-och-minnet-av-ockupationen
Artikel: https://www.information.dk/debat/2002/01/flugten-oeresund
Mindesten for mordene på Grønnegangen: http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Mindesten_for_mordene_på_Grønnegangen
http://www.kbharkiv.dk/nyheder/erindringer/
http://samlinger.natmus.dk
https://folkedrab.dk
https://sv.wikipedia.org
http://raamuseum.se
Allmänt: www.1939-45.dk