Thomsen-flyktlinjen

H.C. Thomsen

06-07-01-tx.jpg

På Strandvägen i Snekkersten står en minnessten rest över Hans Christian Thomsen. Den restes redan 1946 och har funnits där sedan dess. Och när man läser om honom, så förstår man snabbt varför hyllningen gjorts. Thomsen var en av de viktigaste personerna när det gällde att rädda människor över sundet, vilket också står inristat på stenen: Flyktingarnas modiga räddare.

Det är ingen överdrift att påstå att han riskerade både liv och familj för att rädda så många han bara kunde. Rutten han arbetade vid fick också namn efter honom: Thomsen-flyktlinjen. Som ägare till krogen i Snekkersten blev han ett viktigt kugghjul för andra motståndsgrupper och flyktingorganisationer, som Syklubben. Han både gömde och skeppade människor. Intressant är att han påbörjade sitt arbete långt innan det organiserades tillsammans med andra grupperingar och svenska medhjälpare. Då använde han sin båt Margrethe. 

Efter en tag kom hans krog att kallas Färjekrogen, eftersom det var här många av motståndsmännen samlades och möttes runt sitt arbete med att skeppa flyktingar. 

Med tanke på hur han stred för värnlösa människor, så är det med extra mörker man läser om att han förråddes av stikkers (förrädare). Ett samtal mellan Holger Nyhuus Christoffersen och Jørgen Juul Jensen från motståndsgruppen Holger Danske avlyssnades av en förrädare, då de bestämde möte med Thomsen. Holger och Jørgen dödades på väg till mötet och krogägare H. C. Thomsen greps på mötesplatsen, den 11 november 1943.

Thomsen fördes till förhör i Shellhuset och satt en vecka i fängelse, men bevisen var svaga och två män hade redan dödats. Därför släpptes han igen. Knappt ett år senare var det dags igen. Den 11 augusti 1944 greps han igen och skickades vidare till Frøslevlejren.

Därifrån skickades han sedan till koncentrationslägret  Neuengamme, där han dog. Enligt ryktet ska hans familj ha fått ett brev från lägerförvaltningen där det påstods att han dött av lunginflammation, vilket var en lögn. Långt senare vittnar en medfånge om att han piskades till döds. Ett svart och sorgligt öde för en man som aldrig vek en tum, eller tvekade över vad han ville göra för att bibehålla människors säkerhet och värdighet. 

Han samarbetade bland annat med: 

Dansk-Svensk Flygtningetjeneste
Helsingør Syklub
Holger Danske

Läkaren Jörgen Gersfeldt sa efter kriget: 

"Thomsens död gjorde starkt intryck på mig och min fru. Under arbetet med de illegala transporterna hade vi lärt känna honom som en god, dansk man och en storartad människa, som aldrig var rädd för att offra sig när det kom till att rädda människor i nöd. Han utsattes för många prövningar och visade både mod och lojalitet mot medlemmarna i gruppen av frihetskämpar. Jag har honom att tacka för att jag kom undan tyskarna. Utan hans varning den 3 maj hade det gått illa."


Jørgen Gersfeldt

Skärmavbild 2017-02-20 kl. 13.09.28.png

Jørgen Gersfeldt var en dansk läkare som gjorde en mycket mångfacetterad och stor insats under andra världskriget. Tyvärr finns mycket lite att läsa om hans gärning. Han bodde i Snekkersten och det inledande arbetet han gjorde bestod av något så udda som att hjälpa till att hålla de minsta barnen lugna under turen över sundet. Eftersom det var kolsvart och tyst om nätterna, så hördes deras ledsna skrik ofta lång iväg. Flera gånger hade Gestapo uppfattat det och människorna i båtarna åkte då fast. Det ledde till en del ilska och farliga situationer när människor ville försöka tysta bebisar och liknande. Med hjälp av Jørgen Gersfeldt lyckades man istället ge dem lite lugnande, vilket höll dem avslappnade och tysta hela vägen över. Det lyckades utan problem varje gång. Dock har han själv efteråt påtalat att han haft betänkligheter kring saken i många år, men att han i takt med att tiden gått förlikat sig med saken. Hans insats räddade hundratals barn och deras föräldrar över sundet. 

Läkaren Gersfeldt upplät också sin villa som gömställe till flyktingar i Snekkersten, och han arbetade tätt tillsammans med ägaren till Snekkerstens kro, H. C. Thomsen. Med hjälp av båten Margrethe skeppade man mängder av folk över sundet. Tillsammans ingick de sedan ett samarbete med Dansk-svensk flyktingtjänst och den stora motståndsgruppen Holger Danske. Även polisen var inblandad i det här händelserna. Gersfeldt samarbetade också med skeppshandlare H. E. Jensen, som hade en båt som hette Stella, och fiskaren Johannes Nielsen, som hade en båt som hette Carl (den senare utgick ifrån Espergærde). 

I maj 1944 blev Gersfeldt tvungen att fly till Sverige när Gestapo kom allt närmare de olika grupperna och tillfångatog folk till höger och vänster.  Bara några månader senare greps kompanjonen H. C. Thomsen för andra gången och skickades till dödslägret Neuengamme. Där dog Thomsen 4 december 1944. 

Gersfeldt själv fortsatte i Sverige att arbeta som flyktingläkare, något han gjorde fram till befrielsen i maj 1945. Efter kriget återvände han till Snekkersten och sin läkarpraktik. 

Värt att veta är att en av båtarna som användes i Snekkersten flyttades till Haifa i Israel efter kriget och blev där ett monument över flyktinghjälpen i Öresund. Båten hade ägts av Jonas Børgesen, som också han var delaktig i flera av rutterna. 

Man räknar med att läkare Gersfeldt hjälpt till att rädda fler än 1100 människor över sundet. 

 

Jonas Børgesen

Jonas Børgesen arbetade nära H. C. Thomsen under en period och seglade flyktingar i sin båt H1418 "Astrid". Han klarade sig bara med nöd och näppe undan när tolv andra fiskare greps den fjärde oktober 1943. 

Jonas var mycket känd också på den svenska sidan, eftersom han samarbetade med bland annat fiskaren Paul Pålsson på Råå i Helsingborg. Dansken mötte ofta svenskarna vid Lappegrundens fyrskepp utanför Sofiero, vid så kallade mittsunds-kontakter.

Børgesen var efter kriget kritisk till en del av fiskarna i Danmark, som han menade inte hade lyft ett finger för att hjälpa till när människor befunnit sig i utsatt läge. "Att ta betalt var väl en sak", sa han, "men att helt strunta i att rädda folk är något helt annat."

Det viktiga var att man gjorde en insats, enligt honom. Han var mycket nära att fångas in efter episoden som nämndes inledningsvis, men genom att vara uppmärksam klarade han sig. Han hjälpte även kustpoliser över sundet när de flydde. 

Hans båt blev flyttad till Israel och blev där ett monument över flyktinghjälpen över sundet under andra världskriget.