Dansk-Svensk flyktingtjänst

Sigurd Barfoed

Sigurd tjänstgjorde bland annat på torpedbåten Narhvalen mellan 1941 och 1942, och senare på minröjare. Han seglade 1943 i skydd i Karlskrona, för att undkomma den tyska krigsmakten. Där samlades han tillsammans med övriga danska officerare från flottan. 

Han arbetade för Dansk-svensk Flyktingtjänst under den sista delen av kriget och räddade människor över sundet. Rutten Dansk-svensk Flyktingtjänst kom till efter att man samlat in pengar från svenskt håll och haft ett möte med Ebbe Munck i Stockholm (Frihetsrådet). Därefter startade man upp verksamheten. Under de första två månaderna räddade man 370 människor över sundet och varje båt tog allt mellan en och tjugosju flyktingar per resa. Sammanlagt fick man över 2 000 personer. 

Efter kriget fick han många tack från de allierade, bland annat i form av King's Medal for courage in the Cause of Freedom.

Sigurd Barfoed dog 2/12 1979.

Leif Bøving Hendil

Leif B. Hendil var journalist till yrket och redaktör på tidningen Ekstrabladet. Han var en stark kraft i arbetet med att rädda människor över sundet och var en av de drivande bakom en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Han var främst involverad i Dansk-svensk Flyktingtjänst. 

Han beskrivs som en mycket påstridig och energisk person som hade gott om kontakter på alla fronter. Det ledde till att han lyckades samla in mycket pengar till arbetet med rutterna över sundet. En del konflikter med de andra grupperna blev det, då det var många starka viljor som skulle samsas. 

Inledningsvis arbetade han från Snekkersten, och då flyttade man bara små grupper åt gången. Han insåg dock snart att arbetet måste organiseras bättre och få en mer fast kontur. Han åkte till Stockholm och hade ett möte med Ebbe Munck och på bara ett fåtal veckor lyckades de få igång Dansk-svensk Öresundstjänst. Med hjälp av kontanta medel och fiskebåtar var de snabbt igång med arbetet. De hade avtal med både svensk militär, svensk regering och danska flyktorganisationer (särskilt Robert Jensen). De arbetade mycket med mittsundskontakter. 

 Leif Bøving Hendil drog sig inte heller för att engagera sig själv mitt ute i de stora farorna som man genomled. Han arbetade lika gärna praktiskt som vid skrivbordet.