Jørgen Haagen Schmith (Citronen)

1487583903867.jpeg

När man pratar om det danska motståndet så nämner man ofta Holger Danske. De hade som mest ca 350 aktiva medlemmar och flera av dem avrättades eller dog i tjänsten (64 st). Man tog på sig fler än 100 sabotageaktioner och dödade omkring 200 kollaboratörer. Ofta agerade de i och runt Köpenhamn, och det var också där de påbörjade sitt arbete på Overgade på Christianshavn.

Ett av de mest kända namnen i gruppen var utan tvekan Jørgen Haagen Schmith, som också kallades Citronen. Innan kriget var han en helt vanlig familjefar och arbetare, men efterhand som kriget fortlöpte förvandlades han till en viktig kugge i motståndet. Hans bästa vän Bent Faurschou-Hviid, också kallad Flamman, var även han en känd motståndsman (se menyn till höger). 

Tillsammans med övriga medlemmar utförde han livsfarliga uppdrag, som ofta inkluderade både likvideringar och sabotage i närheten av Gestapo. Deras mål var många gånger de danskar som förrått andra danskar och gått tyskarnas ärenden.

Han fick sitt smeknamn Citronen, efter att han deltagit i en aktion mot Citroën i juli 1943 (han hade arbetat vid fabriken under flera år också, och då medvetet saboterat bilar). Han deltog även i Speditörens arbete, vilka organiserade många flykter till Sverige, via Köpenhamn och Helsingör. Han dödades efter en våldsam eldstrid med tyskarna. 

Efter kriget flyttades han till minneslunden för motståndsmän i Ryvangen. Han har en egen gravsten där, med inskriptionen: 

FOR ALLE GODE TANKER
DE KAN SLET IKKE DØ
FØR ENDNU BEDRE TANKER
ER SPIRED AF DERES FRØ


Kort film om Citronen från Nationalmuseet i Danmark.