Sigurd Barfoed

Sigurd tjänstgjorde bland annat på torpedbåten Narhvalen mellan 1941 och 1942, och senare på minröjare. Han seglade 1943 i skydd i Karlskrona, för att undkomma den tyska krigsmakten. Där samlades han tillsammans med övriga danska officerare från flottan. 

Han arbetade för Dansk-svensk Flyktingtjänst under den sista delen av kriget och räddade människor över sundet. Rutten Dansk-svensk Flyktingtjänst kom till efter att man samlat in pengar från svenskt håll och haft ett möte med Ebbe Munck i Stockholm (Frihetsrådet). Därefter startade man upp verksamheten. Under de första två månaderna räddade man 370 människor över sundet och varje båt tog allt mellan en och tjugosju flyktingar per resa. Sammanlagt fick man över 2 000 personer. 

Efter kriget fick han många tack från de allierade, bland annat i form av King's Medal for courage in the Cause of Freedom.

Sigurd Barfoed dog 2/12 1979.