Ove Bruhn

Ove Bruhn var inte polis som flera av de andra motståndsmännen, men arbetade som kontorist hos polisen under flera år. Han var under flykthjälpen över sundet flera gånger utsatt för våldsam skottlossning från tyskt håll. Det är historiskt korrekt att placera honom som en av de ledande bakom organisationen Syklubben, men han var också inblandad i förlagan Erling-rutten.

Efter att Syklubben upplösts, så var han delaktig i Öresundstjänsten. De tog vid där Syklubben tidigare slutat efter att Erling Kjær tillfångatagits av tyskarna och skickats till koncentrationsläger. 

Ove fick gå under jorden 1944, när Gestapo var honom på spåren, men han fortsatte hela tiden med illegala verksamheter.

Bland hans gärningar återfinner man även andra aktiviteter som hjälpte motståndsrörelsen. Bland annat kopierade han tidigt dokument som sedan skickades till Sverige. Han samarbetade då ofta med Börge Rönne. 

Han brukar benämnas som den som talade minst om sin gärning under kriget och han gav mycket få intervjuer under sitt liv.