Ejnar Andersen

Ejnar Andersen var  dansk kriminalkommisarie, och från 1942 arbetade han vid den danska säkerhetstjänsten i Helsingör. Han blev senare chef för samma avdelning och genom sitt jobb fick han naturliga kontakter med både motståndsrörelsen (Speditören, som organiserade de flesta rutterna över sundet) och den svenska polisen. Han spelade en mycket stor roll för de flyktingar som behövde hjälp över sundet, inte minst sedan Kjaer-linjen hade upplösts 1944. Det var då han var med och bilade Öresundstjänsten, som i grunden bara bestod av 5 eller 6 man. Nu möttes skeppen halvvägs över sundet där man lastade om flyktningarna för fortsatt resa in på motsatt sida. Gruppen fanns bara under ett halvår. Ofta var det inte judar man skickade över, utan motståndsmän och allierade flygare som skjutits ner. 

Han var också med och smugglade illegala vapen till den danska motståndsrörelsen, och han hade vid flera tillfällen direktkontakt med Stockholm. Vapnen kom från svenska Husqvarna och skickades därifrån via flera led till Danmark.

Under 1944 blev Ejnar tvungen att fly till Sverige för att undkomma Gestapo. Från Helsingborg ledde han senare den illegala turerna över sundet. Med alla sina kontakter var han en otroligt effektiv och kunnig motståndsman. 

I förhållande till Syklubben visar många källor att han var en kontaktperson mellan dem och rikspolisen i Köpenhamn. 

Det bör nämnas att Ejnar också var en stor del av Syklubbens arbete och att han gjorde en stor insats redan innan Öresundstjänsten. Hans jobb inom säkerhetstjänsten i Helsingör gav honom kontakter med svensk polis, men det var lika mycket hans personliga egenskaper som tillförde arbetet något särskilt. Långt senare framkom det också att han arbetat inom den danska underrättelsetjänsten. I maj 1944 utnämndes han till löjtnant i Den danske brigade. När kriget var över fortsatte han att arbeta för polisen. Han avslutade sin yrkesbana som kriminalkommissarie.