Jonas Børgesen

Jonas Børgesen arbetade nära H. C. Thomsen under en period och seglade flyktingar i sin båt H1418 "Astrid". Han klarade sig bara med nöd och näppe undan när tolv andra fiskare greps den fjärde oktober 1943. 

Jonas var mycket känd också på den svenska sidan, eftersom han samarbetade med bland annat fiskaren Paul Pålsson på Råå i Helsingborg. Dansken mötte ofta svenskarna vid Lappegrundens fyrskepp utanför Sofiero, vid så kallade mittsunds-kontakter.

Børgesen var efter kriget kritisk till en del av fiskarna i Danmark, som han menade inte hade lyft ett finger för att hjälpa till när människor befunnit sig i utsatt läge. "Att ta betalt var väl en sak", sa han, "men att helt strunta i att rädda folk är något helt annat."

Det viktiga var att man gjorde en insats, enligt honom. Han var mycket nära att fångas in efter episoden som nämndes inledningsvis, men genom att vara uppmärksam klarade han sig. Han hjälpte även kustpoliser över sundet när de flydde. 

Hans båt blev flyttad till Israel och blev där ett monument över flyktinghjälpen över sundet under andra världskriget.