Göte Friberg

Polismannen Göte Friberg är en av få som har skrivit en egen bok om händelserna kring Syklubben och Helsingborgs roll under kriget. Med stor noggrannhet och många detaljer målar han upp en sann och intressant bild av hur världen långsamt förändrades och hur folk på båda sidor sundet tog ställning för och emot händelserna. Han hade direktkontakt med stora namn som dåvarande statssekreteraren Tage Erlander, som också var delaktig i planeringen av insatserna och hjälpen till Syklubben. Inledningsvis handlade det bara om vapenhjälp som diskret skulle smugglas över sundet, men efterhand kom det att bli regelrätt hjälp till flyktingarna. 

Tage Erlander var flera gånger på plats nere i Helsingborg och de skissade tillsammans upp hur det skulle skötas. Man hade också viss kontakt med militären, så klart. Så småningom visade det sig att det var komplicerat att planera olagliga aktiviteter som riskerade Sveriges neutralitet, och med det lämnades alltihop i lönndom. Med andra ord: Göte Friberg fick sköta det själv, i hemlighet. De stora namnen skulle helt och hållet lämnas utanför, åtminstone officiellt. Istället arbetade Göte själv med att lagra och skicka över vapen på nätterna, men det blev också att man levererade patroner, sprängämnen och radioutrustning. 

I organisationen runt honom fanns Gösta Fäldt, Carl Palm och Olle Olsson. Det fanns också en tullare i Höganäs, Gunnar Nilsson. Det man ska komma ihåg här är hur mycket dessa män riskerade - det var rena lagbrott man sysslade med för att hjälpa danskarna undkomma Tyskland. Så här i efterhand kan man undra varför det har talats så sällan om allt det här, och varför få av dessa män har talat öppet om vad de genomlevde. Ofta har de inblandade hänvisat till att det var den danska sidan som skulle kallas hjältar, men i det ljus som senare litteratur kastar över skeendet så visar det sig ju också att de svenska poliserna räddade otaliga liv genom sitt mod. Det vore synd om det föll i glömska.