Arne Bruhn

Bild: Helsingborgs Dagblad

Bild: Helsingborgs Dagblad

Arne växte upp norr om Köpenhamn och man väntade sig tidigt att han skulle bli officer. Istället blev han senare läkare, och det var när han var medicinstuderande som han först kände att han ville strida för de allierande under andra världskriget. Det var inte alls omöjligt, han hade en farfar som flyttat till USA långt tillbaka, och han kunde därför ansöka om ett medborgarskap. Problemet var inledningsvis att han smugglats in till Sverige via olagliga vägar. Han riskerade med andra ord att bli utkastad igen, men så blev det inte. Polisen Carl Palm kom till hans undsättning och Arne kunde stanna kvar i Sverige innan han engagerade sig i den danska motståndsrörelsen. 

Precis som Thormod Larsen var han involverad i den illegala pressen, som spred mycket material över hela Danmark under de värsta åren. Bland annat jobbade han med tidningen Landboen, som nådde många bönder. Men allting har ett pris.

Han blev flera gånger förhörd av Gestapo, efter att någon läckt information. Han hamnade i fängelse flera gånger på grund av deras misstankar. Det är svårt att föreställa sig att en svensk man plötsligt står inför att deporteras till något av alla de läger som tog livet av så många människor.

Till viss del hade han tur och kom bara så långt som till tyska säkerhetspolisens fångläger Frøslev. Det låg på gränsen mellan Danmark och Tyskland. Därifrån räddades han till Sverige och Helsingborg när Tyskland kapitulerat. 

Flera år senare återvände han till Sverige (1953).  Han dog 2016, efter flera år som läkare, boende på flera olika orter. 

Källa: Öresundstid, Helsingborgs Dagblad.