Frits Johan Blichfeldt Møller

Frits Johan var en stor humanist som redan från början var starkt aktiv i den danska motståndsrörelsen. Drivkraften var rätt och slätt den orättvisa som drabbade utsatta grupper när Gestapo började rensa i Danmark 1943. Han fick nog och tog värvning i grupperna som rörde sig i det fördolda över hela Danmark. Han var också mycket involverad i turerna över sundet, främst med Gersfeldt i Snekkersten och Erling Kjær. Hans jobb var att transportera illegala flyktingar från flyktcentralerna till platserna där de skulle skeppas ut. Han lånade ibland även ett sommarhus norr om Köpenhamn som han gömde människor i, för att rädda dem undan förföljelse.  Han skeppade bland annat över dr Kösters arbete med den dansk-svenska flyktorganisationen (här var även Holger Danske inblandade), och deltog även i ett möte i Malmö där man noggrant bestämde vilka rutter via det var bäst att skicka människor.  

Men tyskarna var honom hela tiden tätt i hälarna. Han var både efterlyst och jagad under en lång tid. Till slut fick han evakuera sin fru (som suttit fängslad av tyskarna under en tid) och deras barn till Sverige under lillejulafton 1943. Det var när han återvände till Danmark för att fortsätta sitt arbete som han en natt inte hann fram till Köpenhamn innan utegångsförbudet inträdde. Vad gör man? Trots att han var efterlyst knackade han helt kallt på hos Gestapo och frågade om han fick övernatta hos dem vid en postering. Han sov gott där och fortsatte till morgonen mot huvudstaden för att planera motståndet vidare. Tilltaget gav honom smeknamnet Den röda nejlikan

I februari 1944 ledde han en flyktmanöver med 12 människor, som skulle skeppas via Asiatisk Plads i Köpenhamn. Utan förvarning öppnade en tysk patrull eld mot dem. Hans Jørgen Henry Christiansen dödades på plats och Frits Johan blev så svårt skadad att han senare avled. Vad som hade hänt? Gestapo hade lyckats infiltrera gruppen och visste exakt hur flykten skulle gå till. Samtliga tre förrädare spårades senare upp och dödades i kallt blod av motståndsrörelsen Holger Danske.

Frits Johan var kontaktlänk mellan Speditören och Syklubben. Speditören planerade många av överfarterna och skickade mängder av folk via Syklubbens rutt.  Det var ofta Frits Johans jobb att ordna med flytt av folk som gömts på sjukhus under falskt namn, och sedan ta dem vidare till kusten och Syklubben.